Hvem er vi?

Frue Gamlehjem er en Stiftelse som ble grunnlagt i 1919. Vi driftes av Stavanger kommune og har 20 plasser som er tildeles gjennom kommunens bestillerkontor.
Foruten de 20 plassene på gamlehjemmet, har Stiftelsen 15 leiligheter som stiftelsesstyret har fullt ansvar for. Dette inkludert tildeling av leilighet. Leilighetene er fra 1978. Hjemmesykepleien har pleieansvaret for beboerne i leilighetene.

Vi har eget kjøkken og ser betydningen av god ernæring med næringsrik og variert mat for alle våre beboere. Måltidene er også viktige for det sosiale fellesskapet, og vi ser gjerne at flest mulig deltar her. Både beboere og ansatte.

Vi har i overkant av 14 årsverk. Dette inkluderer virksomhetsleder, avdelingsleder, vaktmester, lege, aktivitør, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Vi har renholdere som tar seg av kles- og romvask.
Aktivitøren vår sørger for et variert aktivitetstilbud og mange trivselstiltak for beboerne. Vi vektlegger fysisk aktivitet og har lett trim daglig etter frokost. I tillegg legger vi til rette for turer så ofte som mulig.
Vi har frisør 1 ganger i uka og fotpleie 1 gang pr. mnd.
Hver torsdag kl. 10 har vi andakt fra Hinna kirke og besøk fra kirken ettermiddag 1 gang i mnd.

Overordnet mål
Beboere, pårørende og ansatte skal vite og merke at FRUE GAMLEHJEM er det beste sted å være for den som bor her og den som jobber her.

Delmål 1
Et trygt og godt hjem for beboerne som trenger hjelp fysisk, psykisk, sosialt eller åndelig.

Delmål 2
Personalet trives og har det godt.