Hvordan startet det hele?

Kjører du Grannesveien mot Hinna gravlund, vil du på høyre side se et stort hvitt hus omringet av en nydelig hage og 15 leiligheter, -Dette er Frue gamlehjem.

Navnet Frue, henviser til Vår Frue dvs. Jomfru Maria. Frue menighet ble utskilt i 1849 og Frue kirke (Hetlandkirken) stod ferdig i oktober 1854.

 

Slik stod det til at Frue gamlehjem ble født

Frue fattigstyre holdt søndag, den 11.11 1917 et møte om muligheten for å opprette et gamle- og pleiehjem til de gamle og syke i menigheten. Innbydelsen kom fra fru Valborg Helliesen og de inviterte var et utvalg av interesserte kvinner og menn fra de forskjellige deler av Frue Sogn.

Det hadde vist seg de siste årene at det var vanskeligere å anskaffe god pleie i private hjem, så kommunegården var det eneste stedet man kunne få plass. Frue gamlehjem skulle være et privat pleiehjem, en menighetssak. Frue skulle drives ved egne lånemidler, mulige legater og kommunale tilskudd.

Det ble vurdert forskjellige tomter, blant annet en på Jåttåvegens nedre del, våksmyren, nymanshuset v/Hinna Vandverk. Sistnevnte låg vis a vis Bertinius Hinna’s eiendom ved veien til Sola. På generalforsamlingen den 24.02 1918 ble det besluttet å kjøpe tomten på 3 1/2 mål. Utkast på bygningen ble tegnet av arkitekt Øgreid. Prisen på tomten var kr. 2000 pr.mål.